Jajka kurze – produkty jajolux z Wrocławia i Oleśnicy

jajka w wytłaczarce

Nasze jaja są naszą dumą. Produkujemy jajka kurze w hurtowych ilościach, co bynajmniej nie odbija się na ich jakości. W przypadku naszej fermy kur ilość równa się jakość. Gwarantujemy, że Jajolux jako producent jajek kurzych dostarcza tylko produkty świeże, zdrowe i smaczne, dlatego przywiązujemy wagę do nawet najdrobniejszych szczegółów, nie chcąc zawieść zaufania klientów. W naszej ofercie jaj kurzych wyszliśmy naprzeciw oczekiwań klientów i przygotowaliśmy cztery opcje pakowania jaj po 6, 10, 20 lub 30 sztuk. Zachęcamy do zapoznania się z produktami naszej firmy w Sokołowicach, k. Oleśnicy i Wrocławia.

Składowanie jajek kurzych

Składowanie jajek kurzych odbywa się u nas według zasad, wynikających z regulacji unijnych, które są jednolite dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych określa zasady bezpiecznego postępowania z żywnością, w tym jajkami kurzymi. Wymogi te dotyczą m.in. utrzymania higieny i porządku w miejscu składowania i transportowania produktów spożywczych, w tym również transportu jajek kurzych, zapewnienia odpowiedniej temperatury żywności, a także ochrony żywności przed zanieczyszczeniami. Wysokie standardy higieniczne, których przestrzegamy podczas zbierania i składowania jajek kurzych pozwalają nam zachować najwyższą jakość naszych produktów. Zachęcamy do współpracy Klientów z Oleśnicy, Wrocławia i okolic.

10 Luksusowych Jaj

10 Luksusowych Jaj

Jaja klasy A. W klasie wagowej L - 10 sztuk jaj. W opakowaniu z masy kartonowej biodegradowalnej. JAJA LUXUSOWE - super smaczne! Jaja stworzone przez kurki karmione karmą naturalną z udziałem Polskich zbóż takich jak pszenica i kukurydza. Są to podstawy dobrego żywienia. Dodatkowe elementy to otręby pszenne, soja, kreda itp.

10 Luksusowych Jaj

10 Świeżych Jaj

Jaja klasy A. W klasie wagowej L lub M - 10 sztuk jaj. W opakowaniu z masy kartonowej biodegradowalnej. Opakowanie z nadrukiem bezpośrednim. Jaja stworzone przez kurki karmione karmą naturalną z udziałem Polskich zbóż takich jak pszenica i kukurydza. Są to podstawy dobrego żywienia. Dodatkowe elementy to otręby pszenne, soja, kreda itp.

10 Luksusowych Jaj

30 Jaj z Jajolux

Jaja klasy A. W klasie wagowej L lub M lub S - 30 sztuk jaj. Zgrzewka. Jaja stworzone przez kurki karmione karmą naturalną z udziałem Polskich zbóż takich jak pszenica i kukurydza. Są to podstawy dobrego żywienia. Dodatkowe elementy to otręby pszenne, soja, kreda itp.

20 Luxusowych jaj

20 Luxusowych jaj

Jaja klasy A. W klasie wagowej L lub M lub S -20 sztuk jaj. Jaja stworzone przez kurki karmione karmą naturalną z udziałem Polskich zbóż takich jak pszenica i kukurydza. Są to podstawy dobrego żywienia. Dodatkowe elementy to otręby pszenne, soja, kreda itp.

10 Jaj z Jajolux

10 Jaj z Jajolux

Jaja klasy A. W klasie wagowej L. 10 sztuk jaj. W opakowaniu z masy kartonowej biodegradowalnej. Jaja firmowe z Jajolux.

10 Jaja Wielozbożowych

10 Jaja Wielozbożowych

Jaja klasy A. W klasie wagowej L. 10 sztuk jaj. W opakowaniu z masy kartonowej biodegradowalnej. Jaja zniesione przez kury karmione karmą naturalną z udziałem wielu naturalnych zbóż - pszenica, kukurydza, pszenżyto, soja.

6 Luxusowych Jaj

6 Luxusowych Jaj

Jaja klasy A. W klasie wagowej L - 6 sztuk jaj. W opakowaniu z masy kartonowej biodegradowalnej. Opakowanie z nadrukiem bezpośrednim. Jaja stworzone przez kurki karmione karmą naturalną z udziałem Polskich zbóż takich jak pszenica i kukurydza. Są to podstawy dobrego żywienia. Dodatkowe elementy to otręby pszenne, soja, kreda itp.

6 Super Smacznych

6 Super Smacznych

Jaja klasy A. W klasie wagowej XL - 6 sztuk jaj. W opakowaniu z masy kartonowej biodegradowalnej. JAJA SUPER SMACZNE !! BARDZO DUŻE. Jaja stworzone przez kurki karmione karmą naturalną z udziałem Polskich zbóż takich jak pszenica i kukurydza. Są to podstawy dobrego żywienia. Dodatkowe elementy to otręby pszenne, soja, kreda itp.