Czym są jajka ściółkowe?

jajka

Coraz częściej zwracamy uwagę na jakość produktów, które trafiają na nasz stół. Poszukujemy wartościowych składników pochodzących z ekologicznej hodowli, które są gwarancją smaku oraz ważnych dla organizmu witamin i minerałów. Jednym z ważnych elementów diety są jajka. Najsmaczniejsze i najbardziej wartościowe pochodzą z hodowli ściółkowej.

Klasyfikacja jaj

Każde jajko dostępne w sklepach ma na skorupie wybity numer oraz odpowiednie symbole umieszczane na opakowaniu. Informują one o sposobie hodowli, a także serii jajek. Na jajkach znajdziemy więc kolejno oznaczenia:

  • X to sposób chowu kury, a wartość od 0 do 3 informuje o warunkach, w jakich kura zniosła jajka,
  • PL to oznaczenie kraju pochodzenia jaj,
  • YY to kod województwa,
  • ZZ to kod powiatu,
  • QQ to kod działalności farmy,
  • VV to kod hodowcy.

Jeśli mówimy o warunkach, w jakich kura zniosła jajka to są one oznaczane liczbowo i oznaczają kolejno:

  • 0 – jaja z produkcji ekologicznej,
  • 1 – jaja z chowu na wolnym wybiegu,
  • 2 – jaja z chowu ściółkowego,
  • 3 – jaja z chowu klatkowego.

Za najgorszą kategorię uznaje się jajka z chowu klatkowego. W tym przypadku kury trzymane są w klatkach, gdzie ich swoboda ruchu jest mocno ograniczona. Jedyny ruch, jaki mogą wykonać kury, jest sięgnięcie po paszę.

Jajka ściółkowe charakterystyka

Kury w hodowli ściółkowej przebywają w dużych zamkniętych pomieszczeniach bez możliwości kontaktu ze światem zewnętrznych. Mają one jednak możliwość swobodnego poruszania się, korzystania z dostępu do wody oraz paszy. Hodowla zamknięta to gwarancja tego, że kury nie mają kontaktu ze szkodliwymi substancjami pochodzącymi ze środowiska zewnętrznego. Jajka z chowu ściółkowego poddawane są kontroli. Podobnie jak kury, które są pod opieką weterynarza. Kontroli poddawana jest też pasza, którą karmione są kury. Możemy mieć pewność, że jej składniki są ekologiczne i co najważniejsze zdrowe, co przekłada się na jakość jaj.