30 sty 2015
Styczeń 30, 2015

„Jaja z klatki czy z podwórka?”

0 Comment

- Opinia Profesora Jana Niemca z SGGW w Warszawie przedstawiona w audycji TVR (listopad 2011 r.) – https://www.youtube.com/watch?v=p43dFzrWISc:
„Należy wyraźnie powiedzieć konsumentom, że jajo jako komórka rozrodcza ma bardzo stabilny skład niezależnie od tego w jakim systemie chowu zostało wyprodukowane. Wartość odżywcza jaj ze wszystkich systemów odchowu jest bardzo zbliżona. Jaja z klatki są bardzo dobre, zdrowe, i należy ich jeść bardzo dużo ze względu na ich wartość odżywczą. Pod względem higienicznym są lepsze od produkowanych w systemach ekstensywnych.”

Jak wygląda wybieg dla kur? Proszę oto przykład: https://www.youtube.com/watch?v=kZ1wPoeAB4w&feature=youtu.be

Kury jedzą i piją zanieczyszczoną karmę i wodę. Proszę zwrócić uwagę jak gonią jedną kaczkę która ma padłe pisklę!! Wszystkie chcą je zjeść. W systemach klatkowych tego nie ma. Sztuki padłe są na bierząco usuwane. Nie dopuszczamy do takich sytuacji. A co się dzieje ze zniesionymi jajami w takich zagrodach? Część jest znoszona w pomieszczeniu do tego przygotowanym ale około 30-40% jest znoszone na wybiegu wprost na ziemię! Takie jaja a nawet te zniesione w pomieszczeniu są znacznie bardziej zanieczyszczone bakteriami i wirusami niż te znoszone w systemie klatkowym, w którym jajo znoszone jest na czystej macie lub podłodze klatki. Następnie stacza się na specjalny pas oddzielony od kur. Kura nie ma możliwości dostać się do jaja. Tak samo wygląda sprawa odchodów, które przelatują przez podłogę i są odseparowane od kur i jaj. Na wolnym wybiegu kury chodzą po tych odchodach często zjadając ich część bądź znosząc jaja na takim wybiegu!

TYLKO JAJO KLATKOWE JEST BEZPIECZNE!!!