Wyniki urzędowego monitoringu jaj w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego potwierdzają, że jaja z nadzorowanej fermowej produkcji mają najwyższą, niezawodną jakość zdrowotną. Oznakowane jaja, pochodzące z zarejestrowanych, nadzorowanych ferm, uzyskują równie wysoką ocenę podczas kontroli jakości handlowej. Inspekcja Handlowa, która prowadzi kontrolę w handlu detalicznym, zastrzeżenia ma głównie do jaj nieoznakowanych, sprzedawanych luzem na targowiskach.
- Informacja o urzędowym monitoringu na fermach bezpieczeństwa zdrowotnego jaj,
Urzędowa kontrola jaj w nadzorowanych fermach,
Wyniki nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad bezpieczeństwem zdrowotnym jaj,
Wyniki kontroli  jakości jaj  oferowanych konsumentom przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową w 2013 r.
- Inspekcja Sanitarna ocenia spadek liczby zachorowań na salmonellozy.
Wszystko to znajdziecie w artykule pod tym linkiem:  http://www.kipdip.org.pl/article/id/947
Monitoring ten ma na celu wykrywanie, w urzędowo pobranych do badań próbach jaj, niedozwolonej obecności antybiotyków i niedopuszczenie takich jaj do rynku.
Potwierdza się, że jaja z ferm będących pod kontrolą są najzdrowsze dla ludzi. Nie te z wolnego wybiegu, czy ekologiczne lub ściółkowe. NIE TYLKO KLATKOWE SĄ NAJBEZPIECZNIEJSZE!!!