Światowe Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej  (WPSA) rozwiewa mity o lepszych i zdrowszych  jajach od „szczęśliwych kur” na wolnych wybiegach. -http://www.poultryscience.org/pr081511.asp?autotry=true&ULnotkn=true

Robocze tłumaczenie artykułu opublikowanego w dniu 15 sierpnia 2011 r. na stronie World`s Poultry Science Association ), pod  tytułem:

„Według nowych badań,  nie ma różnicy w wartości odżywczej pomiędzy jajami od kur z chowu na wolnym wybiegu a jajami od kur z chowu klatkowego”

A tu link do wyników badań:

http://www.kipdip.org.pl/article/id/620

A oto same Wyniki badania
Próbki jaj zostały pobrane w 50, 62 i 74 tygodniu życia (cyklu produkcyjnego) i wysłane do czterech różnych laboratoriów często wykorzystywanych do analizy wartości odżywczej jaj. Wyniki nie wykazały żadnego wpływu środowiska chowu (wolnowybiegowego czy klatkowego) na poziom zawartości witamin A i E w jajach. Niemniej, poziom β-karotenu był wyższy w jajach z chowu wolnowybiegowego, co według doktora Andersona mogło przyczynić się do ciemniejszego koloru żółtka, jaki można było zaobserwować w tych jajach  podczas badania. Badanie nie wykazało różnic w zawartości cholesterolu w jajach od kur z chodu wolnowybiegowego i od kur z chowu klatkowego.

Bazując na tych wynikach, doktor Anderson stwierdził, że “nie można stwierdzić znaczącej przewagi odżywczej jaj produkowanych przez kury trzymane w systemach wolnowybiegowych nad jajami produkowanymi przez kury trzymane w systemach klatkowych.”