Świeże jaja – o jakości jajek

Od początku naszej działalności jakość produkowanych jaj to dla nas podstawa. Znamy od podszewki cały proces powstawania naszego produktu. Mamy zatem pewność, że jajka kurze, które dostarczamy do sklepów nie tylko dobrze wyglądają i smakują, ale są przede wszystkim zdrowe. Klient często stoi jednak przed dylematem, jakie jajka wybrać – te z wolnego wybiegu czy od profesjonalnych firm. Zastanawia się czy pasza GMO może wpłynąć na jakość jaj? Rzetelne odpowiedzi w tej kwestii przynoszą najnowsze badania naukowe. Dlatego zapraszamy do lektury serii artykułów oraz do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów.

Gazeta Wyborcza opublikowała w swoim sobotnio-niedzielnym wydaniu 13-14 lutego 2016 r. artykuł „ Jajko z niespodzianką” ( autor – red. Dominika Wantuch ) oraz wydaniu internetowym Gazety – pt. „Ekojajka są najdroższe, ale czy najzdrowsze ? ”
Artykuł odnośnie dioksyn w jajach.

Jasno wynika z tego badania, że jaja z wolnego wybiegu są po prostu niezdrowe.
Badania monitoringowe prowadzone przez Zakład Radiobiologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –PIB w Puławach też potwierdzają w raporcie, który znajduje się pod tym linkiem:
http://old.wetgiw.gov.pl/files/4905_Raport%20GIW2014%20FINAL.pdf

Świeże jaja – o jakości jajek

Od początku naszej działalności jakość produkowanych jaj to dla nas podstawa. Znamy od podszewki cały proces powstawania naszego produktu. Mamy zatem pewność, że jajka kurze, które dostarczamy do sklepów nie tylko dobrze wyglądają i smakują, ale są przede wszystkim zdrowe. Klient często stoi jednak przed dylematem, jakie jajka wybrać – te z wolnego wybiegu czy od profesjonalnych firm. Zastanawia się czy pasza GMO może wpłynąć na jakość jaj? Rzetelne odpowiedzi w tej kwestii przynoszą najnowsze badania naukowe. Dlatego zapraszamy do lektury serii artykułów oraz do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów.

Wyniki urzędowego monitoringu jaj w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego potwierdzają, że jaja z nadzorowanej fermowej produkcji mają najwyższą, niezawodną jakość zdrowotną. Oznakowane jaja, pochodzące z zarejestrowanych, nadzorowanych ferm, uzyskują równie wysoką ocenę podczas kontroli jakości handlowej. Inspekcja Handlowa, która prowadzi kontrolę w handlu detalicznym, zastrzeżenia ma głównie do jaj nieoznakowanych, sprzedawanych luzem na targowiskach.
- Informacja o urzędowym monitoringu na fermach bezpieczeństwa zdrowotnego jaj,
Urzędowa kontrola jaj w nadzorowanych fermach,
Wyniki nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej nad bezpieczeństwem zdrowotnym jaj,
Wyniki kontroli  jakości jaj  oferowanych konsumentom przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową w 2013 r.
- Inspekcja Sanitarna ocenia spadek liczby zachorowań na salmonellozy.
Wszystko to znajdziecie w artykule pod tym linkiem:  http://www.kipdip.org.pl/article/id/947
Monitoring ten ma na celu wykrywanie, w urzędowo pobranych do badań próbach jaj, niedozwolonej obecności antybiotyków i niedopuszczenie takich jaj do rynku.
Potwierdza się, że jaja z ferm będących pod kontrolą są najzdrowsze dla ludzi. Nie te z wolnego wybiegu, czy ekologiczne lub ściółkowe. NIE TYLKO KLATKOWE SĄ NAJBEZPIECZNIEJSZE!!!

Świeże jaja – o jakości jajek

Od początku naszej działalności jakość produkowanych jaj to dla nas podstawa. Znamy od podszewki cały proces powstawania naszego produktu. Mamy zatem pewność, że jajka kurze, które dostarczamy do sklepów nie tylko dobrze wyglądają i smakują, ale są przede wszystkim zdrowe. Klient często stoi jednak przed dylematem, jakie jajka wybrać – te z wolnego wybiegu czy od profesjonalnych firm. Zastanawia się czy pasza GMO może wpłynąć na jakość jaj? Rzetelne odpowiedzi w tej kwestii przynoszą najnowsze badania naukowe. Dlatego zapraszamy do lektury serii artykułów oraz do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów.

Wiele było reklam jaj kurzych rzekomo wolnych od GMO. Prawda jest taka, że wszystkie jajka są naturalne i wolne od modyfikacji GMO. Jaja nie da się zmodyfikować genetycznie bo TO kura tworzy jajko a nie człowiek. Same kurki nie są zmieniane genetycznie. Obecne rasy uzyskaliśmy przez odpowiednie krzyżowanie ras pierwotnych.

Zgodnie z opinią Profesora Jana Niemca z SGGW w Warszawie przedstawionej  w audycji TVR (listopad 2011 r.) – https://www.youtube.com/watch?v=p43dFzrWISc:

Skład jaja jest ściśle określony i nie można modyfikować sobie go dowolnie. Jaja od kur nie ważne czy karmione z udziałem soji gmo czy nie, nie będą wykazywały zmian składu. Białka pochodzenia GMO są rozkładane w przewodzie pokarmowym na aminokwasy(czyli jednostki podstawowe) i organizm kury po rozłożeniu wszystkich białek składa na nowo swoje białka w jaju. Oczywiście jest to bardzo duże uproszczenie.

 WSZYSTKIE  JAJA SĄ WOLNE OD GMO.

Ostatnia decyzja sądu ostatecznie wyjaśnia sytuację. Oto orzeczenie sądu w tej sprawie:
Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydziału Cywilnego postanowieniem z dnia 3 września 2014 r. oddalił pozew Farmio SA przeciwko Krajowej Izbie.
Przytaczamy wybrane fragmenty uzasadnienia tego postanowienia:
„Najistotniejsze znaczenie dla rozstrzygnięcia tego procesu ma jednak uzasadnienie stanowiska Zarządu pozwanego, jakim jest powołanie się na zapis przepisu art. 46 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia / Dz.U. Nr 171 poz. 1225 wraz z późn. zmianami / który stanowi, że oznakowanie środka spożywczego nie może wprowadzać konsumentów w błąd przez sugerowanie, że środek spożywczy posiada szczególne właściwości, jeżeli wszystkie podobne środki spożywcze posiadają takie właściwości. Nie budzi jakichkolwiek wątpliwości fakt, że reklamy i opakowania stwierdzają, że jaja farmio są wolne od GMO i potwierdza to zamieszczony na nich znak zakazu z przekreślonym GMO. W świetle dokonanych ustaleń w zakresie aktualnej wiedzy naukowej o GMO jest oczywistym, że wolne od GMO są również każde inne jaja, w tym jaja od kur, karmionych paszami GMO. W tej sytuacji nie budzi najmniejszych wątpliwości fakt , że powód wyeksponował właściwość sprzedawanych przez siebie jaj pomimo swej wiedzy, że takie same właściwości mają jaja innych producentów i sprzedawców. Sytuacja ta wyklucza zatem możliwość przyjęcia, że doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda. Powód, wskazanym wyżej postępowaniem naruszył wskazany przepis i w tej sytuacji pozwany był uprawniony do oceny działań powoda w sposób przedstawiony w publikacji, a mianowicie do nazwania tych działań manipulacją i nadużyciem. (…) Trudno podzielić pogląd powoda, że brak decyzji inspekcji nadzorujących, stanowi przesłankę uznania, że oceny pozwanego, dotyczące kampanii reklamowej i opakowań, stosowanych przez powoda, są nieuzasadnione i nieuprawnione. Ostateczne rozstrzygnięcie w zakresie oceny, czy naruszono dobra osobiste należy wyłącznie do Sądu.”

Badania i szerzej omówiony temat pod tym linkiem:
Badania odnośnie GMO:

Świeże jaja – o jakości jajek

Od początku naszej działalności jakość produkowanych jaj to dla nas podstawa. Znamy od podszewki cały proces powstawania naszego produktu. Mamy zatem pewność, że jajka kurze, które dostarczamy do sklepów nie tylko dobrze wyglądają i smakują, ale są przede wszystkim zdrowe. Klient często stoi jednak przed dylematem, jakie jajka wybrać – te z wolnego wybiegu czy od profesjonalnych firm. Zastanawia się czy pasza GMO może wpłynąć na jakość jaj? Rzetelne odpowiedzi w tej kwestii przynoszą najnowsze badania naukowe. Dlatego zapraszamy do lektury serii artykułów oraz do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów.

Celem tego monitoringu jest niedopuszczenie jaj do rynku w przypadku wykrycia  w pobranych próbach jaj niedozwolonej obecności antybiotyków.

Niniejsze oświadczenie odnosi się do informacji w mediach o dodatkowych komercyjnych  badaniach jaj i certyfikacji potwierdzającej nieobecność  antybiotyków  w prywatnie pobranych próbach.

W produkcji zwierzęcej obwiązuje zakaz stosowania antybiotyków paszowych. Antybiotyki paszowe z dniem 1 stycznia 2006 r. zostały skreślone z rejestru dodatków paszowych na podstawie art. 11 rozporządzenia (WE) Nr 1831 / 2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.

Przedstawione niżej wyniki urzędowego monitoringu przeczą  doniesieniom medialnym o nielegalnym i nieodpowiedzialnym stosowaniu antybiotyków przez producentów jaj.

Więcej →

Świeże jaja – o jakości jajek

Od początku naszej działalności jakość produkowanych jaj to dla nas podstawa. Znamy od podszewki cały proces powstawania naszego produktu. Mamy zatem pewność, że jajka kurze, które dostarczamy do sklepów nie tylko dobrze wyglądają i smakują, ale są przede wszystkim zdrowe. Klient często stoi jednak przed dylematem, jakie jajka wybrać – te z wolnego wybiegu czy od profesjonalnych firm. Zastanawia się czy pasza GMO może wpłynąć na jakość jaj? Rzetelne odpowiedzi w tej kwestii przynoszą najnowsze badania naukowe. Dlatego zapraszamy do lektury serii artykułów oraz do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów.

Publikujemy ten list ze względu na niezwykle trafne wnioski autora listu.
„Szanowni Państwo,
Do napisania tego listu skłoniła mnie ubiegłoroczna akcja: „Wielkanoc bez okrucieństwa”, prowadzona w mediach przed tymi świętami. Dawno nie czytałem i nie słyszałem takiego steku bzdur. Nie mogę wyjść ze zdumienia. Czuję się zobowiązany podzielić się z fachowcami moimi wieloletnimi spostrzeżeniami dotyczącymi zachowania kur oraz warunków produkcji jaj i na tej podstawie dam Wam swój opis różnych metod chowu.

Więcej →

Świeże jaja – o jakości jajek

Od początku naszej działalności jakość produkowanych jaj to dla nas podstawa. Znamy od podszewki cały proces powstawania naszego produktu. Mamy zatem pewność, że jajka kurze, które dostarczamy do sklepów nie tylko dobrze wyglądają i smakują, ale są przede wszystkim zdrowe. Klient często stoi jednak przed dylematem, jakie jajka wybrać – te z wolnego wybiegu czy od profesjonalnych firm. Zastanawia się czy pasza GMO może wpłynąć na jakość jaj? Rzetelne odpowiedzi w tej kwestii przynoszą najnowsze badania naukowe. Dlatego zapraszamy do lektury serii artykułów oraz do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów.

W naszym gospodarstwie posiadamy kury utrzymywane w systemie klatkowym i ściółkowym. Przytoczę jeden konkretny fakt z życia gospodarstwa. We wszystkich fermach zatrudniamy około 23 osób. Nasi pracownicy regularnie zaopatrują się w jaja do domu z naszych ferm. Proszę  sobie wyobrazić ,że jeszcze żaden pracownik nigdy nie chciał jajek innych niż z systemu klatkowego! Zawsze wybierają jaja z klatki. Dlaczego? Wiedzą , że jajo klatkowe jest najlepsze dla nich. Najczystsze, najzdrowsze, najbezpieczniejsze. Można by  długo wymieniać. To powinno kazać zastanowić się konsumentom , które jajo jest najlepsze. Ci ludzie pracują przy kurach. Widzą w jakich warunkach i w jaki sposób kury żyją i znoszą jaja! To powinna być najlepsza rekomendacja.

Świeże jaja – o jakości jajek

Od początku naszej działalności jakość produkowanych jaj to dla nas podstawa. Znamy od podszewki cały proces powstawania naszego produktu. Mamy zatem pewność, że jajka kurze, które dostarczamy do sklepów nie tylko dobrze wyglądają i smakują, ale są przede wszystkim zdrowe. Klient często stoi jednak przed dylematem, jakie jajka wybrać – te z wolnego wybiegu czy od profesjonalnych firm. Zastanawia się czy pasza GMO może wpłynąć na jakość jaj? Rzetelne odpowiedzi w tej kwestii przynoszą najnowsze badania naukowe. Dlatego zapraszamy do lektury serii artykułów oraz do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów.

Tłumaczenie artykułu opublikowanego na stronie World’s Poultry Science Association (WPSA)w dniu 4 października 2010 r. pt.:

„Naukowcy wciąż debatują na temat wpływu systemów chowu kur na bezpieczeństwo zdrowotne i jakość handlową jaj.

CHAMPAIGN, ILLINOIS (4 października 2010) – Jest istotne, aby w sytuacji  wywieranego obecnie na producentów jaj nacisku, by zmienili system utrzymania kur nieśnych z chowu w klatkach  konwencjonalnych na alternatywny, zdać sobie sprawę, że nie ma żadnych podstaw naukowych potwierdzających, że taka zmiana, poprawiłaby bezpieczeństwo zdrowotne i jakość handlową jaj. Wg. World’s Poultry Science Association (WPSA, Światowe Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej), sprzeczne są wyniki szeregu różnych badań przeprowadzonych nad tym problemem w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej, nie można więc wykluczyć, że zmiana ta przyniosłaby skutki odwrotne od zamierzonych.

Więcej →

Świeże jaja – o jakości jajek

Od początku naszej działalności jakość produkowanych jaj to dla nas podstawa. Znamy od podszewki cały proces powstawania naszego produktu. Mamy zatem pewność, że jajka kurze, które dostarczamy do sklepów nie tylko dobrze wyglądają i smakują, ale są przede wszystkim zdrowe. Klient często stoi jednak przed dylematem, jakie jajka wybrać – te z wolnego wybiegu czy od profesjonalnych firm. Zastanawia się czy pasza GMO może wpłynąć na jakość jaj? Rzetelne odpowiedzi w tej kwestii przynoszą najnowsze badania naukowe. Dlatego zapraszamy do lektury serii artykułów oraz do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów.

30 sty 2015
Styczeń 30, 2015

Sztuczna pasza? Czy jest coś takiego?

0 Comment

Często w mediach pojawia się pojęcie „Sztuczna pasza”. Należy się zastanowić co przez to rozumiemy. Czy kury jedzą jakieś tworzywa sztuczne, plastikowe jedzenie wytworzone w fabryce? NIE! Nie istnieje coś takiego. Karma dla kur to same naturalne komponenty takie jak pszenica, kukurydza, soja, otręby pszenne, ziarna słonecznika,  kreda (naturalna skała wapienna), witaminy( takie same jak spożywają ludzie), olej sojowy, barwniki naturalne z marchwi, traw itp.  Spożywane jedzenie jest zdrowe i czyste a woda którą piją nasze kury pochodzi z głębinowej studni.

 

Świeże jaja – o jakości jajek

Od początku naszej działalności jakość produkowanych jaj to dla nas podstawa. Znamy od podszewki cały proces powstawania naszego produktu. Mamy zatem pewność, że jajka kurze, które dostarczamy do sklepów nie tylko dobrze wyglądają i smakują, ale są przede wszystkim zdrowe. Klient często stoi jednak przed dylematem, jakie jajka wybrać – te z wolnego wybiegu czy od profesjonalnych firm. Zastanawia się czy pasza GMO może wpłynąć na jakość jaj? Rzetelne odpowiedzi w tej kwestii przynoszą najnowsze badania naukowe. Dlatego zapraszamy do lektury serii artykułów oraz do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów.

Światowe Stowarzyszenie Wiedzy Drobiarskiej  (WPSA) rozwiewa mity o lepszych i zdrowszych  jajach od „szczęśliwych kur” na wolnych wybiegach. -http://www.poultryscience.org/pr081511.asp?autotry=true&ULnotkn=true

Robocze tłumaczenie artykułu opublikowanego w dniu 15 sierpnia 2011 r. na stronie World`s Poultry Science Association ), pod  tytułem:

„Według nowych badań,  nie ma różnicy w wartości odżywczej pomiędzy jajami od kur z chowu na wolnym wybiegu a jajami od kur z chowu klatkowego”

A tu link do wyników badań:

http://www.kipdip.org.pl/article/id/620

Więcej →

Świeże jaja – o jakości jajek

Od początku naszej działalności jakość produkowanych jaj to dla nas podstawa. Znamy od podszewki cały proces powstawania naszego produktu. Mamy zatem pewność, że jajka kurze, które dostarczamy do sklepów nie tylko dobrze wyglądają i smakują, ale są przede wszystkim zdrowe. Klient często stoi jednak przed dylematem, jakie jajka wybrać – te z wolnego wybiegu czy od profesjonalnych firm. Zastanawia się czy pasza GMO może wpłynąć na jakość jaj? Rzetelne odpowiedzi w tej kwestii przynoszą najnowsze badania naukowe. Dlatego zapraszamy do lektury serii artykułów oraz do zapoznania się z wypowiedziami ekspertów.

30 sty 2015
Styczeń 30, 2015

„Jaja z klatki czy z podwórka?”

0 Comment

- Opinia Profesora Jana Niemca z SGGW w Warszawie przedstawiona w audycji TVR (listopad 2011 r.) – https://www.youtube.com/watch?v=p43dFzrWISc:
„Należy wyraźnie powiedzieć konsumentom, że jajo jako komórka rozrodcza ma bardzo stabilny skład niezależnie od tego w jakim systemie chowu zostało wyprodukowane. Wartość odżywcza jaj ze wszystkich systemów odchowu jest bardzo zbliżona. Jaja z klatki są bardzo dobre, zdrowe, i należy ich jeść bardzo dużo ze względu na ich wartość odżywczą. Pod względem higienicznym są lepsze od produkowanych w systemach ekstensywnych.”

Jak wygląda wybieg dla kur? Proszę oto przykład: https://www.youtube.com/watch?v=kZ1wPoeAB4w&feature=youtu.be

Kury jedzą i piją zanieczyszczoną karmę i wodę. Proszę zwrócić uwagę jak gonią jedną kaczkę która ma padłe pisklę!! Wszystkie chcą je zjeść. W systemach klatkowych tego nie ma. Sztuki padłe są na bierząco usuwane. Nie dopuszczamy do takich sytuacji. A co się dzieje ze zniesionymi jajami w takich zagrodach? Część jest znoszona w pomieszczeniu do tego przygotowanym ale około 30-40% jest znoszone na wybiegu wprost na ziemię! Takie jaja a nawet te zniesione w pomieszczeniu są znacznie bardziej zanieczyszczone bakteriami i wirusami niż te znoszone w systemie klatkowym, w którym jajo znoszone jest na czystej macie lub podłodze klatki. Następnie stacza się na specjalny pas oddzielony od kur. Kura nie ma możliwości dostać się do jaja. Tak samo wygląda sprawa odchodów, które przelatują przez podłogę i są odseparowane od kur i jaj. Na wolnym wybiegu kury chodzą po tych odchodach często zjadając ich część bądź znosząc jaja na takim wybiegu!

TYLKO JAJO KLATKOWE JEST BEZPIECZNE!!!